Oferta

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

a) Curriculară: activităţi instructiv-educative pe niveluri de vârstă cronologică în cadrul cărora promovăm:

 • un învăţământ creativ orientat spre valori;
 • un învăţământ modern care ţine seama de ritmul propriu al fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc;
 • un învăţământ global, integrat şi creativ care are la bază educaţia;
 • un învăţământ diversificat ce stimulează rute individuale de instruire;
 • continuitate în cadrul aceluiaşi ciclu curricular;
 • şanse egale pentru toţi copiii în instruire şi educatie;
 • stimularea efortului propriu şi a motivaţiei pentru învaţare;
 • valorizarea potenţialului, disponibilităţilor şi nevoilor concrete ale copilului;
 • un sistem educaţional deschis spre modernizare, spre viitor;
 • respectarea ritmului propriu de înaintare în cunoaştere, ca element definitoriu pentru individualizarea şi diferenţierea instruirii;
 • forme de învăţare accesibile în funcţie de nevoile copiilor;
 • jocul, ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii fizice, a mediului social şi cultural, de comunicare;
 • jocul ca activitate fundamentală a copilului, care îi influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în plină formare a acestuia;
 • activităţi dinamice atât în clasă cât şi în afara spaţiului clasei, într-o paletă largă, interesante şi în acelaşi timp relaxante;
 • adecvarea conţinuturilor;
 • forme de organizare ale colectivului de copii corelate cu tipurile şi conţinuturile activităţii, nivelul grupei;
 • strategii didactice ce stimulează copiii să participe direct şi activ la propria formare;
 • mijloace de învătământ, materiale didactice, echipamente;
 • resurse materiale care permit individualizarea instruirii, prezintă elemente de noutate variate, suficiente cantitativ (diverse, accesibile, distractive, funcţionale).

b) Curriculum la decizia grădiniţei: (activităţi opţionale)

Învăţământ diversificat ce stimulează rute individuale de instruire:

 • limbi moderne (limba engleza);
 • matematica distractivă;
 • artă plastică:,,Pictura mai mult decât o joacă”;
 • educaţie muzicală
 • dans popular
 • dans modern
 • gimnastică
 • educaţie sanitară
 • educaţie rutieră

c) Extracurriculare

 • activităţi dinamice atât în clasă cât şi în afara spaţiului clasei;
 • o paletă largă de activităţi interesante şi în acelaşi timp relaxante: vizite, drumeţii, concursuri, spectacole, expoziţii, tombole, activităţi în colaborare cu şcoala şi alţi factori educaţionali, excursii.

d) Proiecte educaţionale 2012-2013

 1. ,,Start la o viaţă sănătoasă”
 2. „Lumea micilor ecologişti „
 3. „Educaţi aşa „
 4. ” Grădiniţa estivală”

Proiectele sunt adevărate centre de informare, concepute ca un loc de întâlnire pentru cadrele didactice şi copiii care doresc să lucreze împreună, dar şi un mijloc de informare în legătură cu noile metode de educaţie, folosind mijloacele mass-media.

Activitatea în cadrul acestor proiecte au o valoare pedagogică deosebită, deoarece contribue la dezvoltarea comunicării, a încrederii, a înţelegerii, a solidarităţii şi a toleranţei reciproce, facilitând accesul liber la educaţie şi la exprimare a copiilor şi tinerilor prin intermediul activităţilor educative în spiritul respectului faţă de diversitate.

Proiectul „ Start la o viaţă sănătoasă „

Motivăm alegerea acestei teme din dorinţa de a aduce un plus de cunoştinţe referitoare la educaţia pentru sănătate printr-o alimentaţie corectă , prin respectarea regulilor de igienă personală şi de grup pentru a forma o conduită corectă şi responsabilă faţă de sănătatea noastră şi a celor din jur. Inţelegerea rolului important pe care îl ocupă educaţia fizică într-o viaţă sănătoasă, pe lângă alimentaţie, reprezintă un factor cheie care contribuie la formarea şi dezvoltarea copiilor .

Proiectul “Lumea micilor ecologişti”

Necesitatea educaţiei ecologice de la cea mai fragedă vârstă, în grădiniţa de copii, este impusă de amplele transformări prin care trece omenirea în prezent. Degradarea continuă a mediului, care se petrece sub ochii noştri, este un element major al unei crize de civilizaţie şi se datorează intervenţiei necontrolate a omului în natura. Datorită intervenţiei nechibzuite a omului, natura este astăzi în pericol. De aceea, ea trebuie ocrotită cu grijă.

Dacă ne gândim că prietenia este  legătura ce-i uneşte pe oameni, afecţiunea dintre ei, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură, că lumea ce constituie relitatea înconjurătoare cu tot ce ste însufleţit şi meânsufleţit.

În cadrul activităţilor de educaţie ecologică nu se urmăreşte o evaluare identică celei de la cunoaşterea mediului, adică în mod special cea a cunoştinţelor acumulate, ci mai degrabă urmărim atitudinile, formarea/stimularea dorinţei de participare a copiilor, de implicare trup şi suflet în orice activitate.

Proiectul ,,Educaţi aşa”

Însuşirea acelor abilităţi care sunt folositoare, chiar indispensabile pentru educarea copiilor.

Beneficiile proiectelor pentru copii sunt:

 • cunoaşterea lumii europene
 • cunoaşterea şi respectarea drepturilor tuturor copiilor, posibilitatea de-a compara reguli care guvernează diferite comunităţi (reguli despre circulaţie, familie, învăţământ, ecologie)
 • cunoaşterea şi înţelegerea diferenţelor etnice, culturale şi economice
 • familiarizarea cu activităţi multiculturale, educative şi sportive în spiritul respectului faţă de diversitate
 • libertatea de a-şi exprima propriile opinii
 • participarea la primele lecţii de dimensiune europenă, învaţând să dezbată ce se întâmplă la nivel european
 • facilitează accesul copiilor la acţiunile comunităţii
 • familiarizarea cu Internetul (viitorul învăţământului românesc)

Proiectul „Grădiniţa estivală ’’

Pentru a avea succes în educarea unui copil trebuie să-l cunoşti, să-l înţelegi, să ştii cum să te porţi cu el pentru a-i câştiga încrederea şi  a-i stimula creativitatea .

Scopul programului de vară îl constituie pregătirea copiilor în vederea adaptării optime la specificul activităţii şcolare din clasa I. In toate activităţile educatoarea aplică metode, procedee, forme de organizare centrate pe copil, lucrând individual respectând principiile pedagogice .

e) Cercuri pedagogice

Grădiniţa de copii cu program prelungit nr. 9 Bârlad este centru de perfecţionare, aici având centrul cercul pedagogic nr. 2 Barlad.

Cercul pedagogic din luna noiembrie 2012 şi aprilie 2013 a avut loc la noi în unitate, ca în fiecare an, şi s-a bucurat de un adevărat succes în rândul colegelor noastre.

Munca în echipă a educatoarelor, efortul depus împreună şi în mod deosebit, sprijinul doamnei director în tot acest proces, au dus la un deplin succes printre grădiniţele din judetul Vaslui .Comentariile nu sunt permise.